:1、PC端廣告位:PC-知道搜索、PC-知道詳情頁、PC-首頁大卡片(同“品牌華表”位置),詳見如下示例:

                                               

1.jpg2.png


3.png


2、無線端廣告位:無線搜索、無線知道搜索、無線-知道問答頁、寶寶知道,詳見如下示例:


4.png5.png


6.png7.png